“Lider İnşaat” MMC şirkəti fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə rəqabət üstünlüyü verən əsas amil,onun sahib olduğu özünə məxsus və təkrar olunmaz yeniliyi ilə seçilən memarlıq üslubudur.Şirkət layihələrində milli ornamentlərlə modern memarlıq sənətinin bütün incəliklərini özündə cəmləşdirən üslubu ilə istehlakçı istək və arzularını birləşdirir.