Lider İnşaat Təmir Tikinti Təchizat MMC şirkəti 2013-cü ildə yaradılmış dinamik bir şirkət olub müxtəlif subpodrat işlərinin icrasında professional xidmət göstərməkdədir. Yarandığı gündən bu yana qısa müddət ərzində fəaliyyət sahələrini genişləndirməklə yanaşı bir çox böyük layihələrdə də uğurla iştirak etmiş və öhdəçiliyinə götürdüyü işləri müvəffəqiyyətlə başa vuraraq yeni-yeni uğurlara imza atmışdır və davam etməkdədir.

Şirkət bir neçə fəaliyyət sahələri üzrə yüksək keyfiyyətli xidmətlərini təklif etməkdədir

Hazrda şirkətin genişlənməkdə olan işçi heyəti öz sahələrində professional serifikatlı kadrlardan ibarətdir. Professional kadrları ilə gündən-günə inkişaf edən şirkət ən qabaqcıl yerli və xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq etməkdədir.